Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14/10/2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://protectmyboat.eu/nl/ over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

3. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

ADW Management srl
Rue des Palais 44
B-1030 Bruxelles
België
Website: https://protectmyboat.eu/nl/
E-mail: info@protectmyboat.be
Telefoonnummer: +32477620057

10. Data verzoeken

Voor de meest voorkomende verzoeken bieden wij u ook de mogelijkheid gebruik te maken van ons gegevensaanvraagformulier

×

Bijlage

WPML

WPML utilise des cookies pour identifier la langue actuelle du visiteur, la langue dernièrement consultée et la langue des utilisateurs qui se sont connectés. Lorsque vous utilisez le plugin, WPML partagera des données concernant le site à travers Installer. Aucune donnée concernant directement l'utilisateur ne sera partagée.

WooCommerce

Ce language accessible inclut les bases sur les données personnelles que votre boutique peut collecter, stocker et partager, et en plus qui peut avoir accès aux données. En fonction de vos réglages et quels extensions vous utilisez, les informations partagées peuvent varier. Nous recommandons de consulter un avocat au moment de décider quels information divulguer dans votre politique de confidentialité.

Nous collectons des informations lors de la validation de commande sur notre boutique.

Ce que nous collectons et stockons

Pendant votre visite du site, nous suivons :
 • Produits que vous avez vus : nous les utilisons pour, par exemple, afficher des produits que vous avez récemment vus
 • Localisation, adresse IP et type de navigateur : nous les utilisons pour l‘estimation des taxes et frais de port
 • Adresse de livraison : nous vous demanderons de la saisir pour estimer les frais d’expédition avant que vous passiez commande, et pour vous envoyer la commande !
Nous utilisons des cookies pour suivre les contenus du panier pendant que vous naviguez sur notre site.

Note : vous pouvez détailler votre politique de cookies, et faire un lien vers cette section à partir d’ici.

Quand vous achetez sur notre site web, nous vous demanderons de fournir des informations incluant votre nom, adresse de facturation, adresse de livraison, e-mail, numéro de téléphone, données de paiement / carte bancaire et éventuellement les données du compte tel que l’identifiant et le mot de passe. Ces informations seront utilisées pour :
 • Envoie de l’information à propos de votre compte et commande
 • Répondre aux demandes, incluant les remboursements et plaintes
 • Traitement des paiements et prévention de la fraude
 • Configurez votre compte pour notre boutique
 • Se conformer avec toute obligation légale, telle que le calcul des taxes
 • Améliorer les offres de notre boutique
 • Vous envoyer des messages marketing, si vous choisissez d’en recevoir
Si vous créez un compte, nous stockons votre nom, adresse, e-mail, et numéro de téléphone, qui sera utilisé pour préremplir la validation de commande pour les prochaines commandes. Nous stockons généralement vos informations aussi longtemps que nous en avons besoin pour l’usage pour lequel nous les collectons et utilisons, et nous ne sommes pas obligés légalement de continuer à les conserver. Par exemple, nous stockons les informations de commande pour XXX années pour les taxes et la comptabilité. Ceci inclut votre nom, e-mail et adresses de facturation et livraison. Nous stockons aussi les commentaires ou avis, si vous choisissez d’en envoyer.

Qui de notre équipe a accès aux données

Les membres de notre équipe ont accès aux informations que vous nous fournissez. Par exemple, les administrateurs et gérants de boutique ont accès :
 • Information de commande tel que ce qui a été acheté, quand et où cela doit être envoyé, et
 • Information client tel que votre nom, e-mail et informations de facturation et livraison.
Notre équipe a accès à ces informations pour traîter les commandes, effectuer les remboursements et vous aider.

Ce que nous partageons avec d’autres

Dans cette section, vous devez lister avec qui vous partagez des données, et pour quelle fin. Ceci inclut, mais n’est pas limité à, statistiques, marketing, passerelles de paiement, transporteurs, et contenus tiers.

Nous partageons des données avec des tiers qui nous aident à gérer nos commandes et services de la boutique; par exemple --

Paiements

Dans cette section, vous pouvez lister quels plateformes de paiements vous utilisez pour recevoir les paiements sur votre boutique puisque vous devez manipuler les données des clients. Nous avons inclus PayPal comme exemple, mais vous devriez le supprimer si vous ne l’utilisez pas.

Nous acceptons les paiements par PayPal. Lors du traitement des paiements, certains données seront transmises à PayPal, incluant l’information obligatoires à l’exécution du paiement, tel que le montant total ou les informations de facturation. Veuillez lire la politique de confidentialité de PayPal pour plus de détails.

WPML Media Translation

La Traduction de fichiers médias WPML enverra l'adresse e-mail et le nom de chaque gestionnaire et traducteur assigné ainsi que le contenu même à l'Éditeur de traduction avancé et aux services de traduction utilisés.

WPML Translation Management

La Gestion de traduction WPML enverra l'adresse e-mail et le nom de chaque gestionnaire et traducteur assigné ainsi que les contenus eux-mêmes à l'Éditeur de traduction avancé et aux services de traduction utilisés.

WooCommerce Multilingual & Multicurrency

WooCommerce Multilingual & Multicurrency will use cookies to understand the basket info when using languages in domains and to transfer data between the domains. WooCommerce Multilingual & Multicurrency will also use cookies to identify the language and currency of each customer’s order as well as the currency of the reports created by WooCommerce. WooCommerce Multilingual extends these reports by adding the currency’s information.

WPML String Translation

La Traduction de chaîne WPML enverra toutes les chaînes à l'Éditeur de traduction avancé de WPML et aux services de traduction utilisés.

Really Simple SSL

Really Simple SSL et les modules Really Simple SSL ne traitent aucune information personnelle identifiable, de sorte que le RGPD ne s’applique pas à ces extensions ou à l’utilisation de ces extensions sur votre site web. Vous pouvez trouver notre politique de confidentialité ici.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Ce site web utilise la Privacy Suite for WordPress de Complianz pour collecter les enregistrements de consentement. Pour cette fonctionnalité, votre adresse IP est rendue anonyme et stockée dans notre base de données. Pour plus d’informations, consultez la Déclaration de confidentialité de Complianz.

WooCommerce Product Bundles

Product Bundles does not collect, store or share any personal data.

Stripe

En utilisant cette extension, vous pouvez stocker des données personnelles ou partager des données avec un service externe. Découvrez comment cela fonctionne, y compris ce que vous voudrez peut-être inclure dans votre politique de confidentialité.

WPML

WPML utilise des cookies pour identifier la langue actuelle du visiteur, la langue dernièrement consultée et la langue des utilisateurs qui se sont connectés. Lorsque vous utilisez le plugin, WPML partagera des données concernant le site à travers Installer. Aucune donnée concernant directement l'utilisateur ne sera partagée.